20.9 C
Czech Republic
Neděle, 23 června, 2024
spot_img

nejnovější

Co je to Propaganda a jak jí identifikovat

Propaganda je šíření informací, které nejsou nestranné a používají se primárně k ovlivnění veřejného mínění a prosazování agendy, často selektivním předkládáním faktů, argumentů, fám, polopravd nebo lží nebo záměrným opomenutím informací.

Propaganda je systematické úsilí o manipulaci s přesvědčením, postojem nebo činy jiných lidí. Úmyslnost a poměrně velký důraz na manipulaci odlišuje propagandu od běžné komunikace nebo svobodné výměny názorů.

Propaganda má stanovený cíl nebo soubor cílů.  Aby se toho dosáhlo, záměrně se vybírají fakta, argumenty a symboly a prezentují se způsoby, které budou mít největší účinek, aby se maximalizoval efekt. Propaganda vynechává nebo překrucuje příslušná fakta nebo jednoduše lže. A snaží se odvrátit pozornost lidí, které se snaží ovlivnit od všeho možného a jiných informací, jenom ne od vlastní propagandy.

Jak vypadá Propaganda? 

Zajímavý příklad propagandy: během indického povstání v roce 1857, kdy se indičtí sepojové vzbouřili proti vládě britské východoindické společnosti v Indii. V té době Britské noviny otiskovaly různé zprávy o anglických ženách a dívkách, které byly znásilňovány indickými rebely. Později bylo zjištěno, že to byly falešné příběhy, vytvořené k udržení běžných stereotypů domorodých lidí v Indii jako divochů, kteří potřebují být civilizováni britskými kolonialisty.

Propaganda velmi často zahrnuje velký důraz na výhody a přednosti jedné myšlenky nebo skupiny, přičemž současně překrucuje pravdu nebo potlačuje protiargument. Nacistická strana se například dostala k moci prosazováním myšlenky, že vyvede Německo z ekonomické deprese, o které tvrdila, že je mimo jiné důsledkem toho, že Židé kradli práci těžce pracujícím Němcům.

Nacistická propaganda měla velkou a klíčovou roli v perzekuci Židů, nacistická strana používala propagandu k usnadnění války a genocidy.

Po nacistickém uchopení moci v roce 1933 Hitler zřídil říšské ministerstvo veřejné osvěty a propagandy v čele s Josephem Goebbelsem. Cílem ministerstva bylo zajistit, aby nacistické poselství bylo úspěšně sdělováno prostřednictvím umění, hudby, divadla, filmů, knih, rozhlasu, vzdělávacích materiálů a tisku.

Během období předcházejících legislativě nebo exekutivním opatřením proti Židům vytvořily propagandistické kampaně atmosféru tolerantní k násilí na Židech, zejména v roce 1935 (před norimberskými rasovými zákony ze září) a v roce 1938 (před přívalem antisemitské ekonomické legislativy po Křišťálové noci). Propaganda také podporovala pasivitu a přijímání chystaných opatření proti Židům.

vyhláška

Manipulace a média.

Mezi běžná média pro přenos propagandistických zpráv patří zpravodajské zprávy, vládní zprávy, historické revize, věda, knihy, letáky, filmy, sociální média, rádio, televize a plakáty. 

V případě rádia a televize může propaganda existovat ve zprávách, aktualitách nebo talk-show segmentech, jako reklamní nebo veřejnoprávní oznamovací „spoty“ nebo jako dlouhodobá reklama v novinách nebo časopisech poskytující informace ve stylu redakčního nebo novinářského článku.

Propagandistické kampaně se často řídí strategickým vzorem přenosu, aby indoktrinovaly cílovou skupinu. Záměrem strategie je iniciovat jednotlivce od příjemce informací k žadateli o informace prostřednictvím posílení a poté od žadatele informací k názorovému lídrovi. 

Strategie šíření informací se stávají strategiemi propagandy pouze tehdy, jsou-li spojeny s propagandistickými zprávami. Identifikace těchto zpráv je nezbytným předpokladem pro studium metod, kterými se tyto zprávy šíří.

Psychologické aspekty propagandy

Některé techniky jsou kategorizovány, analyzovány a interpretovány psychologicky v rámci politické psychologie, zejména masové psychologie, sociální psychologie a kognitivní psychologie, která zahrnuje studium kognitivních deformací.

S ohledem na politické a vojenské konflikty, je propaganda považována za součást psychologické války a informační války, které nabývají zvláštního významu v éře hybridní války a kybernetické války.

Některé standardní techniky používané v propagandě a přesvědčování.

Do omrzení

Využívá neúnavné opakování myšlenky. Myšlenka, zejména jednoduchý slogan, který se dostatečně opakuje, může začít být považován za pravdu.

Nastavení agendy

Stanovení agendy znamená schopnost zpravodajských médií ovlivňovat důležitost připisovanou tématům veřejné agendy. Pokud je zpráva pokryta často a nápadně, publikum bude považovat problém za důležitější.

Odvolání na autority

Odvolávání se na autoritu, citováním prominentních nebo známých osobností k podpoře postoje, myšlenky, argumentu nebo postupu.

Apelovat na strach

Apelování na strach se snaží získat podporu tím, že v obecné populaci vyvolává úzkost a paniku k dosažení svých cílů. (Poznámka: známé velice dobře již 2 roky) Vystrašit a prodat video zde

Krásní lidé

Typ propagandy, která  zobrazuje atraktivní, slavné , šťastné lidi. To vyvolává pocit, že pokud si lidé koupí produkt nebo budou následovat určitou ideologii, budou také šťastní nebo úspěšní.

(Poznámka: známé velice dobře již 2 roky, pamatujete si kdo se propůjčil z českých “celebrit”  této propagandě?)

Velká lež

Opakovaná artikulace komplexu událostí, které ospravedlňují následnou akci. Popisy těchto událostí obsahují prvky pravdy a zobecnění „velké lži“ se spojují a nakonec vytlačují přesné vnímání základních událostí veřejností. 

Černobílý omyl

Prezentace pouze dvou možností, přičemž produkt nebo myšlenka je propagována jako lepší volba.

Kognitivní disonance

Lidé chtějí být konzistentní. Předpokládejme, že osoba, která provádí nebo analyzuje průzkumy veřejného mínění zjistí, že určitá skupina lidí nenávidí jeho kandidáta, ale miluje herce A. Využije souhlas herce A s jejich kandidátem, aby změnili názory lidí, protože lidé nemohou tolerovat nedůslednost. Jsou nuceni buď herce nemít rádi, nebo toho kandidáta.

Zdeněk Svěrák nástroj propagandy
Ivan Trojan nástroj propagandy

Falešná obvinění

Nepravdivé obvinění je tvrzení nebo obvinění z protiprávního jednání, které je nepravdivé a nebo jinak nepodložené fakty. 

Strach, nejistota a pochyby

Pokus ovlivnit veřejné mínění šířením negativních a pochybných/nepravdivých informací, jejichž cílem je podkopat důvěryhodnost jejich přesvědčení.

Sprcha lží

Propagandistická technika, ve které je velké množství zpráv vysíláno rychle, opakovaně a nepřetržitě přes více kanálů (jako jsou zprávy a sociální média) bez ohledu na pravdu nebo konzistenci.

Polopravda

Polopravda je klamné tvrzení, které obsahuje nějaký prvek pravdy. Vyskytuje se v několika formách: výrok může být částečně pravdivý, výrok může být zcela pravdivý, ale pouze část celé pravdy, nebo může využívat nějaký klamný prvek, jako je nesprávná interpunkce nebo dvojí význam, zejména pokud je záměrem klamat, vyhýbat se, obviňovat nebo zkreslovat pravdu.

Obětní beránek

Připisování viny jednotlivci nebo skupině, a tím zmírnění pocitů viny od odpovědných stran a nebo odvedení pozornosti od potřeby vyřešit problém, za který je vina připisována.

Pošpinění

Pošpinění je snaha poškodit nebo zpochybnit něčí pověst prostřednictvím negativní propagandy. Může být aplikován na jednotlivce nebo skupiny. (Známe velice dobře.)

Technika třetí strany

Funguje na principu, že lidé jsou ochotnější přijmout argument ze zdánlivě nezávislého zdroje informací než od někoho, kdo má na výsledku podíl. Je to marketingová strategie běžně používaná firmami Public Relations (PR), která zahrnuje umístění předem promyšleného sdělení do „úst médií“. Technika třetí strany může mít mnoho podob, od najímání novinářů,  až po využití vědců. 

Převod

Také známá jako asociace, je to technika promítání pozitivních nebo negativních vlastností (chvála nebo vina) osoby, entity, předmětu nebo hodnoty na jinou osobu, aby byla ta druhá přijatelnější nebo aby ji zdiskreditovala. Vyvolává emocionální reakci, která stimuluje cíl, aby se identifikoval s uznávanými autoritami. Tato technika, která je často vysoce vizuální, často využívá symboly.

Proč se daří šířit propagandu koordinovaně a celosvětově? Protože pár korporací vlastní veškerá média. Na hodinový dokument o tom se můžete podívat zde je to krásně vysvětleno.

Poslední dva roky jsme pod obrovským tlakem a propaganda na nás útočí téměř ze všech míst. 

Bohužel se to neděje pouze poslední dva roky. Propaganda nás bombarduje mnoho desítek let a s přibýváním různých technologií, sociálních platforem a podobně, dosahuje gigantických rozměrů i výsledků  ve vymývání mozků. Například propaganda o globálním oteplování a LGBT propaganda.

Latest Posts

spot_imgspot_img

nenechte si ujít

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.