demise
Domácí

Petice za demisi vlády pětikoalice.

ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM se snahami vlády omezovat základní práva a svobody lidí šikanózními „opatřeními“ a účelovými návrhy zákonů, které jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod. NESOUHLASÍM ANI s apriorně nepřátelským postojem současné vlády k Rusku a stojím […]