17.3 C
Czech Republic
Neděle, 23 června, 2024
spot_img

nejnovější

V právním státě musí fungovat zákon a Ústava pro všechny stejně.

Paní ministryně,

s ohledem na Vaše vyjádření na sociální síti Twitter ze dne 21. 8. 2022, v němž jste uvedla, že Vám „není líto dcery ani truchlícího otce“, Vás tímto otevřeným dopisem vyzývám k neprodlenému podání demise na post ministryně obrany České republiky.

Prvním a základním důvodem mé výzvy je fakt, že jste uvedeným výrokem naplnila znaky skutkové podstaty trestného činu Podpora a propagace terorismu dle ustanovení § 312e odst. 1, odst. 4, písm. a) trestního zákoníku, neboť jste fakticky projevila svůj souhlas s teroristickým útokem spáchaným vůči osobě ruské novinářky Darji Duginové (trestní oznámení na Vaši osobu, jakož i na Jakuba Jandu a Ondřeje Tesárka jsem dnešního dne podal). Co se týče snahy Váš čin ospravedlnit s tím, že útok na Darju Duginovou není teroristickým aktem, nemohu s tímto argumentem ani na vteřinu souhlasit. Co už jiného by mělo být považováno za teroristický útok, než nastražení bomby do automobilu civilisty v centru města v úmyslu jej usmrtit?

Nicméně i v případě, že by dozorový státní zástupce v současné atmosféře politické i mediální poptávky tomuto mylnému argumentu podlehli, pak Vaše jednání při nejmenším zcela jistě naplňuje znaky skutkové podstaty trestného činu Schvalování trestného činu, dle ustanovení §365 odst. 1 trestního zákoníku. Úkladná vražda je totiž za zločin považována v právních řádech všech zemí tohoto světa. To, že tedy došlo z Vaší strany ke spáchání trestného činu, je naprosto nepochybné. Politik, jenž se takového jednání dopustí, musí bez zbytečného odkladu svoje místo opustit. Jinými slovy – ztratila jste morální kredit, jenž je pro výkon Vaší funkce nezbytný.

Tvrzení s nímž přispěchala proukrajinská propaganda k obhajobě tohoto teroristického aktu, tedy že Darja Duginová byla dcerou „hlavního Putinova ideologa“ a že sama uvedla, že přeje smrt všem Ukrajincům, se nezakládají na pravdě.

Vzhledem k tomu, že evidentně slepě přijímáte tyto lži a polopravdy publikované bez jakéhokoliv odkazu na jejich zdroj, považuji z důležité (i přesto, že to není pro věc rozhodné) uvést, jak se věci mají ve skutečnosti. Alexandr Dugin není a nikdy nebyl blízkým Putinovým přítelem. Dle dostupných informací se s ním viděl jen jednou nebo dvakrát a podle skutečně relevantních zdrojů dokonce v poslední době upadl v nemilost ruského prezidenta, což potvrzuje i skutečnost, že přišel o své místo na Lomonosově univerzitě. Novinář Mark Galeotti pak uvedl ve svém článku pro The Spectator, že jeho role v ruské politice byla od roku 2016 zcela zanedbatelná.

Rovněž tvrzení o tom, že Darja Duginová řekla, že „Ukrajinci jsou podlidé a všichni si zaslouží zemřít“ je pak naprosto smyšlené. Tento výrok nelze než charakterizovat jako naprostý hoax.

Váš způsob uvažování nelze charakterizovat jinak ne jako zvrácený. Jedním výrokem jste se snížila k legitimizaci hned dvou nejzvrhlejších postojů, jež lidstvo ve své historii poznalo – princip teroristických útoků na civilisty jakožto legitimního boje s nepřítelem a princip kolektivní viny. Svým stylem přemýšlení jste se zjevně dostal na úroveň skupin jako je Al-Kajdá či ISIS, jež se dá shrnout výrokem „když je nemůžeme porazit, tak jim alespoň ublížíme zabíjením jejich civilních obyvatel.“ Takový myšlenkový přístup je však v západní společnosti, k níž se tak ráda hlásíte, zcela nepřijatelný.

Dle Vaší logiky by nyní měli všichni Iráčané morální právo zavraždit na ulici jakéhokoliv amerického novináře, jenž schvaloval tzv. druhou válku v Iráku. Dnes už totiž víme, že to byla zřejmá vojenská agrese na základě smyšlené záminky, jejímž výsledkem bylo půl milionu mrtvých iráckých civilistů. Slavila byste zabití dcery „hlavního ideologa prezidenta Bushe“ ze strany iráckých tajných služeb stejně jako úmrtí Darji Duginové? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Fakticky by se však jednalo o zcela totožný akt terorismu.

Selhala jste jako politik, ale především jako člověk. Možná je nedostatek Vaší bazální empatie ke ztrátě lidského života dán tím, že sama děti nemáte, avšak ani to Vás neomlouvá. Jasně jste dokázala, že postrádáte jakékoliv základy humanistického uvažování a propadla jste až na samé morální dno naší společnosti. Vaše výroky již delší dobu zásadně přispívají k rozpoutávání vášní, stupňování agrese a vzájemné averzi mezi občany České republiky. Řada z nich po vzoru politiků vedoucích naši zemi, mezi něž bohužel patříte, již definitivně ztratila jakýkoliv respekt k oponentnímu názoru a není schopna jakékoliv věcné diskuze. Za toto alarmující zhrubnutí nemalé části našich spoluobčanů nesete osobní odpovědnost. Vaším posledním výrokem, jenž je předmětem této výzvy, jste pak ještě přilila hektolitry pověstného oleje do ohně planoucích vášní.

Naprostá nepřijatelnost Vašich myšlenkových pochodů pak nejlépe vyniká v kontrastu s postojem země, k níž se tak často a ráda hlásíte – tedy USA. Spojené státy oficiálně ústy tiskového mluvčího State Department Neda Price útok na Darju Duginové oficiálně odsoudili, s tím, že považují zabíjení civilistů za nemorální, ať už se děje kdekoliv na světě. Možná přispěl k vydání tohoto prohlášení i ten fakt, že občané v USA mají bohaté zkušenosti s utrpením a bolestí způsobenou teroristickými útoky na jejich území. My tuto zkušenost naštěstí nemáme. Nicméně jsou to právě Vaše nezodpovědná prohlášení, která v naší zemi výrazně zvyšují riziko toho, že i my se staneme cílem terorismu v rámci odplaty za schvalování těchto činů v zahraničí. Pokud se tak stane, což si jistě nepřeje nikdo z nás, ponesete za tyto následky plnou odpovědnost.

Osobně jsme zvědav, zda ještě v naší zemi platí princip rovnosti před zákonem. Pokud byl totiž dvaadvacetiletý Benedikt Čermák ze Znojemska odsouzen za komentář k teroristickému útoku proti muslimům v mešitách ve městě Cristchurch ve znění „Jak jim chutná jejich medicína??? Dobrá práce!??“ odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 6 let, pak Váš srovnatelný výrok dosahující ještě vyšší míry společenské nebezpečnosti, by měl být „odměněn“ minimálně trestem ve stejné výši. Pokud se tak nestane, pak se právem definitivně potvrdí názory mnoha obyvatel naší republiky, že to, za co je obyčejný člověk nemilosrdně odsouzen, projde „politické vrchnosti“ zcela beztrestně. Coby advokát pevně doufám, že se tak nestane a že orgány činné v trestním řízení naleznou odvahu uplatnit stejný postup vůči Vám, jako vůči nerozvážnému mladíkovi z jižní Moravy.

Závěrem musím dodat, že coby otec tří dcer považuji Váš twitterový výlev za projev naprosté ubohosti a lidského hyenismu. Pokud Vy chcete žít ve společnosti, kde děti platí za hříchy svých rodičů, což je mimochodem typický projev bolševismu, tak já tedy nikoliv. Je to patrně to nejodpornější jednání, jaké jsem na poltické scéně ve svém životě zaznamenal. Bytost, jež uvažuje v těchto intencích, pro mne není člověkem, nýbrž duševním mrzákem bez špetky lidskosti ve svém těle.

S ohledem na tuto skutečnost nečekám, že budete na moji výzvu jakkoliv reagovat – slovo morálka je totiž pro lidi Vašeho typu zcela prázdným a bezobsažným výrazem něčeho, co už jste dávno zapomněli.

Přesto všechno považuji ze svého pohledu za jediné možné řešení Vás k demisi otevřeně vyzvat, a dát tím impuls občanům této země, aby Vás k podání demise dotlačili. Já tu moc nemám, oni ano. Pokud byli ochotni tolerovat Vaši zoufalou neodbornost, do očí bijící aroganci v každém Vašem veřejném vystoupení a dokonce i zcela skandální nákup stíhaček F-35, tak pevně věřím, že tuto nelidskost už Vám neprominou.

Mohla jste mlčet. Mohla jste projevit soucit a humanitu jako Vaši kolegové v USA. Avšak Vy jste nám v plné nahotě ukázala zkaženost Vaší mysli a zkamenělost Vašeho srdce.

Takový člověk nemůže být ministrem ve vládě České republiky. Naše krásná země si takové lidi ve svém čele nezaslouží.

Proto Vás vyzývám – ODSTUPTE ze své funkce a podejte demisi. Je to to nejmenší, co můžete po Vašem fiasku pro tuto zemi udělat.

JUDr. Jindřich Rajchl

předseda politické strany Právo Respekt Odbornost

Latest Posts

spot_imgspot_img

nenechte si ujít

Stay in touch

To be updated with all the latest news, offers and special announcements.