Co by nyní udělal Karel Janeček kdyby byl prezident

Uchází se o funkci prezidenta

Karel Janeček

Věřím, že o kvalitě prezidentského kandidáta vypovídá mimo jiné i to, jak přemýšlí a pracuje v době, kdy se o tuto funkci teprve uchází, proto mi dovolte se krátce vyjádřit k právě schválenému Pandemickému zákonu, jenž prošel parlamentní většinou.

Navzdory vůli Senátu, jehož Ústavněprávní výbor jej jednohlasně odmítl se narychlo, s několika porušeními jednacího řádu a v legislativní nouzi, pro níž nejsou dány zákonné podmínky, schválil kontroverzní zákon, a to proti odporu právních expertů i občanů, kteří se obávají dalších neúčinných, drahých a šikanózních omezení školní výuky, podnikání, kultury i sportu.

Ministerstvo zdravotnictví získává touto novelou rozšířené pravomoci v podobě tzv. „karantén po SMS“, které umožní zásadně omezit osobní svobodu jednotlivce automatizovaným rozesíláním SMS. Tato novela navíc prošla díky nepravdivým informacím předkládajícího ministra, jenž tvrdil, že bez této novely by nebylo možné cestovat do zemí vyžadujících průkaz o očkování, nebo během epidemií omezovat návštěvy v nemocnicích.

V době, kdy mnoho zemí zcela ruší veškeré restrikce se jedná o bezprecedentní pokus o výrazné omezení osobních práv a svobod občanů České republiky a jako prezident bych považoval za svou povinnost vrátit tuto novelu Parlamentu, aby řádně zdůvodnil její nepřijatelné znění, vyvrátil nepravdivé argumenty autorů novely a apeloval na poslance, aby hlasovali proti jejímu přijetí.

Ve spolupráci s expertními týmy bych takto postupoval i ve věci dalších špatných zákonů, jež omezují základní práva a svobody občanů naší země. Takto důležité zákony by se vždy měly posuzovat uvážlivěji a kvalitněji.

https://www.facebook.com/kareljanecekcz/posts/499508768208793

https://www.facebook.com/kareljanecekcz

https://www.kareljanecek.cz/