Česká Lékařská Komora nemá mandát mluvit za lékaře

Česká Lékařská Komora Milan Kubek

Kubek

Dne 21. listopadu představenstvo České lékařské komory vydalo stanovisko, ve kterém vyzývá k zavedení povinného plošného očkování. Vedení ČLK v čele s dr. Kubkem vystupuje, jako by mělo podporu většiny z téměř 52 000 lékařů organizovaných komorou. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Lékaři jsou členy komory, protože to mají nařízeno zákonem, jinak by z ní většina z nich vystoupila. O tom také svědčí extrémně malá aktivní podpora a účast lékařů na okresních či obvodních volebních shromážděních ČLK. Ta byla v roce 2015 v průměru 3–5 % všech členů a od té doby nestoupla. Síla mandátu předsednictva ČLK je nižší než 4 % z celkového počtu, což znamená přibližně 2 000 lékařů.

Oproti tomu Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování podepsalo již více než 1 700 lékařů, tedy zcela srovnatelné množství. ČLK především nemá žádný morální mandát zastupovat lékaře jako celek a vydávat libovolná stanoviska či doporučení s váhou lékařské většiny.

Uvnitř stavu lékařského existují dvě významné zásady. Tou první je zásada PACIENTOVI PŘEDEVŠÍM NEUBLÍŽIT (primum non nocere). Lékaři by tedy nikdy neměli svým pacientům vnucovat a bez jejich svolení jim provádět nebezpečné zákroky a podávat nebezpečné léky, i kdyby to bylo z jejich úzkého odborného úhlu pohledu užitečné. Tou druhou zásadou je, že ŽÁDNÝ ZDRAVOTNÍK NENÍ POVINEN OHROZIT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT A SVÉ ZDRAVÍ VE PROSPĚCH ZDRAVÍ PACIENTA. K takovému sebeohrožujícímu jednání není nikdo oprávněn zdravotníky v žádném případě nutit. Mohou to samozřejmě kdykoliv udělat, ale pouze dobrovolně na základě svého vlastního uvážení. ČLK tak svým stanoviskem a veřejným doporučením k zavedení povinného očkování všech zdravotníků a pracovníků sociálních služeb nejen naprosto nemravně překračuje svůj mandát, ale také prolamuje hned dvě z nejdůležitějších ustálených zásad medicíny a lékařství.

Česká lékařská komora v čele s dr. Kubkem nemá morální oprávnění mluvit za lékaře, natož jménem lékařů vyvíjet jakýkoliv tlak na politiky ohledně povinného očkování.

Deklaraci lékařů k nátlaku na očkování již podepsalo bezmála 75 000 lidí, z toho více než 1 700 lékařů a to přesto, že je blokována na sociálních sítích, a dokonce jsou blokovány i e-maily. Děkujeme za tak ohromnou podporu a vyzýváme k šíření deklarace a její aktivní realizaci. Pouhým podpisem pod deklaraci se nic nezmění, pokud se neodhodláme k činu.

12. prosince 2021

https://deklaracelekaru.cz/clk-nema-mandat-mluvit-za-lekare.php

Deklarace v PDF pro tisk a distribuci http://www.deklaracelekaru.cz/deklaracelekaru.pdf