Stojí za to vidět

Informace v angličtině

Děti a očkování
Anglicky

Proč očkujeme děti proti COVID-19?

Tento článek se zabývá problémy souvisejícími s očkováním dětí COVID-19. K většině oficiálních úmrtí přisuzovaných COVID-19 na obyvatele dochází u starších osob s vysokými komorbiditami a úmrtí připisovaných COVID-19 na obyvatele jsou u dětí zanedbatelné. […]

Dobrý den Česko

Pin It on Pinterest

Share This